นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 07 พ.ค. 2564 16:39

ตัวย่อหุ้น: EGCO สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 177.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,348,300
เปลี่ยนแปลง: +2.50 % เปลี่ยนแปลง: +1.43
ช่วงราคาระหว่างวัน: 175.00 - 178.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 163.50 - 283.00
Chart Type

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:


จาก / /
ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2564 ถึง 07 พฤษภาคม 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/04/2564 to 21/04/2564)
187.50 187.50 173.50 176.50 15,663,900 2,801,130,300
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/03/2564 ถึง 01/04/2564)
178.50 190.00 177.00 186.50 39,996,300 7,351,733,050
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07/05/2564 175.50 178.00 175.00 177.50 1,348,300 237,668,300
06/05/2564 174.50 175.00 172.50 175.00 1,193,700 207,573,500
05/05/2564 176.00 177.00 173.00 174.00 2,165,900 377,706,650
30/04/2564 176.00 179.50 176.00 176.50 2,253,800 399,958,150
29/04/2564 179.00 179.50 175.50 175.50 2,398,000 425,260,650
28/04/2564 175.00 179.50 174.50 178.00 2,371,400 421,931,550
27/04/2564 175.50 176.50 173.50 174.50 1,228,000 214,615,900
26/04/2564 175.00 175.50 174.00 175.00 1,127,000 197,010,900
23/04/2564 175.50 176.00 174.00 175.00 1,249,800 218,625,850
22/04/2564 177.50 178.00 175.50 176.00 888,300 156,811,750
21/04/2564 176.00 177.50 176.00 176.50 825,400 145,979,900
20/04/2564 176.50 179.00 175.50 176.00 2,500,900 442,565,700
19/04/2564 175.50 177.50 175.00 176.50 953,400 168,118,850
16/04/2564 176.00 176.50 173.50 174.00 2,056,700 359,005,050
12/04/2564 178.50 179.00 176.50 177.00 1,362,800 241,696,700
09/04/2564 179.00 180.50 178.50 179.00 1,383,500 248,290,550
08/04/2564 179.00 180.50 178.50 179.00 1,238,200 221,984,400
07/04/2564 180.00 180.50 178.50 179.50 1,635,600 293,828,300
05/04/2564 184.00 184.50 181.00 181.50 1,594,500 290,019,050
02/04/2564 187.50 187.50 182.50 184.00 2,112,900 389,641,800
01/04/2564 185.50 187.50 185.00 186.50 994,500 185,029,100

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น