นักลงทุนสัมพันธ์

การจัดอันดับเครดิต

ปี บริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
อันดับเครดิตองค์กร แนวโน้มอันดับเครดิต ดาวโหลด
2566 ทริส เรทติ้ง AA+ Negative ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์
2565 ทริส เรทติ้ง AA+ Negative ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์
2564 ทริส เรทติ้ง AA+ Stable ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์