นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัท นักวิเคราะห์
บล. เอเซียพลัส รายชื่อ:นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
อีเมล:nalinrat@asiaplus.co.th
โทรศัพท์:(66)2-680-1228
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:สุพัตรา ศรีสุข
อีเมล:Suppata@bualuang.co.th
โทรศัพท์:(66)2-618-1343
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:ณรงค์พันธ์ ลีสหะปัญญา
อีเมล:narongpand.lisahapanya@clsa.com
โทรศัพท์:(66)2-257-4636
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รายชื่อ:วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล
อีเมล:wattana.punyawattanakul@db.com
โทรศัพท์:(66)2-633-6000
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:สุเมธ ซามันธ์
อีเมล:sumedh.y.samant@jpmorgan.com
โทรศัพท์:(66)2-633-6000
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:อรมงคล ตันติธนาธร
อีเมล:ornmongkol.t@kasikornsecurities.com
โทรศัพท์:(66)2-696-0057
บล. เมย์แบงก์ กิมเฮง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:สุทธิชัย คุ้มวรชัย
อีเมล:sutthichai.k@maybank-ke.co.th
โทรศัพท์:(66)2-658-6300
บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด รายชื่อ:พัชริน เกษมอานันทนะ
อีเมล:patcharinK@ktzmico.com
โทรศัพท์:(66)2-695-5837
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) รายชื่อ:ศรชัย พิทยาพฤกษ์
อีเมล:sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com
โทรศัพท์:(66)2-638-5500
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
อีเมล:sirichai@phatrasecurities.com
โทรศัพท์:(66)2-305-9204
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
อีเมล:danait@phillip.com
โทรศัพท์:(66)2-635-3123
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด รายชื่อ:ศลยา ณ สงขลา
อีเมล:solaya.na_songkhla@scb.co.th
โทรศัพท์:(66)2-949-1007
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:สุพัณณา สุวรรณเกิด
อีเมล:supanna.suw@thanachartsec.co.th
โทรศัพท์:(66)2-617-4972
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:อาศิส ภมรานนท์
อีเมล:arsit@uobkayhian.co.th
โทรศัพท์:(66)2-659-8317
บล. ยูบีเอส รายชื่อ:Simon Powell
อีเมล:simon.powell@ubs.com
โทรศัพท์:852-2971-7772
บล. มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์) รายชื่อ:Mayank Maheshwari
อีเมล:mayankm@bloomberg.net
โทรศัพท์:(65)-6834-6719
บล. เคจีไอ จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:ศิริวัฒน์ อุนยะพันธุ์
อีเมล:siriwatu@kgi.co.th
โทรศัพท์:(66)2-658-8855
บล. ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:สุวัฒน์ สินสาฎก
อีเมล:suwat.si@cimb.com
โทรศัพท์:(66)2-657-9228
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:มุกดา ห่มม่วง
อีเมล:mookda.ho@lhsec.co.th
โทรศัพท์:(66)2-352-5152
บล. เอเอสแอล จำกัด รายชื่อ:เบญจพล สุทธิ์วนิช
อีเมล:benjaphol@aslsecurities.com
โทรศัพท์:(66)2-508-1567
บล. ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายชื่อ:สุวัฒน์ สินสาฎก
อีเมล:suwat.sin@fssia.com
โทรศัพท์:(66)2-611-3558