นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัท นักวิเคราะห์
บล. เอเซียพลัส จำกัด รายชื่อ: นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
อีเมล: nalinrat@asiaplus.co.th
โทรศัพท์: (66)2-680-1228
บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด รายชื่อ: เบญจพล สุทธิ์วนิช
อีเมล: benjaphol.su@asiawealth.co.th
โทรศัพท์: (66)2-680-5056
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: กิจพัฒน วงษ์เมตตา
อีเมล: kijapat.won@bualuang.co.th
โทรศัพท์: (66)2-618-1951
บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: ศรชัย พิทยาพฤกษ์
อีเมล: sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com
โทรศัพท์: (66)2-638-5775
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด รายชื่อ: สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
อีเมล: sittidath.pr@countrygroup.co.th
โทรศัพท์: (66) 2-205-7000 ต่อ 4400
บล. ที่ปรึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รายชื่อ: สุวัฒน์ สินสาฎก
อีเมล: suwat.sin@fssia.com
โทรศัพท์: (66)2-611-3558
บล. โกลเบล็ก จำกัด รายชื่อ: ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
อีเมล: nuttawut@globlex.co.th
โทรศัพท์: (66)2-672-5936
บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ: สุเมธ ซามันธ์
อีเมล: sumedh.y.samant@jpmorgan.com
โทรศัพท์: (66)2-684-2682
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: ณัชพล โรจนโรวรรณ
อีเมล: natchaphon.r@kasikornsecurities.com
โทรศัพท์: (66)2-796-0568
บล. เคจีไอ จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: เวทิต ตั้งจินดากุล
อีเมล: wetidt@kgi.co.th
โทรศัพท์: (66) 2-658-8855
บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
อีเมล: sirichai@phatrasecurities.com
โทรศัพท์: (66)2-305-9204
บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด รายชื่อ: นพพร ฉายแก้ว
อีเมล: nopporn.ch@kfsec.co.th
โทรศัพท์: (66)2-829-6999 ext 2203
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด รายชื่อ: พัชริน เกษมอานันทนะ
อีเมล: Patcharink@ktzmico.com
โทรศัพท์: (66)2-695-5837
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: ณัฐกร ศรีภูไฟ
อีเมล: nathakorn.sr@lhsec.co.th
โทรศัพท์: (66)2-352-5154
บล. มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์) รายชื่อ: Mayank Maheshwari
อีเมล: mayankm@bloomberg.net
โทรศัพท์: (65)-6834-6719
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
อีเมล: danait@phillip.com
โทรศัพท์: (66)2-635-1700 ต่อ 481
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด รายชื่อ: ชัยพัชร ธนวัฒโน
อีเมล: chaipat.thanawattano@scb.co.th
โทรศัพท์: (66)2-949-1005
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: ณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
อีเมล: nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
โทรศัพท์: (66)2-617-4986
บล. ทิสโก้ จำกัด รายชื่อ: วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล
อีเมล: wattanap@tisco.co.th
โทรศัพท์: (66)2-633-6464
UBS Securities Singapore Pte. Ltd. รายชื่อ: Bob Setiadi
อีเมล: bob.setiadi@ubs.com
โทรศัพท์: (62)21-2554-7032
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ: อาศิส ภมรานนท์
อีเมล: arsit@uobkayhian.co.th
โทรศัพท์: (66)2-659-8317