นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ส่งอีเมล์ถึงเรา

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์

(66) 2 998 5000 ต่อ 5150-5153

แฟกซ์

(66) 2 998 5999 ต่อ 5150-5153

อีเมล์

ir@egco.com

Line Official : EGCO IR