นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย (ไอพีพี) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ตามนโยบายการ แปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล โดยแปรรูปจากส่วนการผลิตไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อลดภาระทางการเงินของภาครัฐโดย สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ร่วมใน การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ

EGCO

326.00
-5.00 / -1.51%
13/12/2562 16:38

EGCO-F

240.00
- / -%
13/12/2562 16:37

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41
TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 52,429,488 9.96
STATE STREET EUROPE LIMITED 13,304,305 2.53
สำนักงานประกันสังคม 12,529,500 2.38
ดูเพิ่มเติม
อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน ปี 2561
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.05
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 0.66
กำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (ล้านบาท) 20,732
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) 20,825
อัตรากำไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อหุ้น (บาท) 39.38
ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561 ขนาดไฟล์ : 15.21 MB

ดาวน์โหลด
ดูออนไลน์

รายงานประจำปีย้อนหลัง

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ปฎิทินนักลงทุน

 • 25

  25 พฤศจิกานยน 2562

  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 4/2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit ห้อง Regency Ballroom III & IV
 • 12

  12 พฤศจิกายน 2562

  ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3/2562 (Tentative)
 • 3

  3 กันยายน 2562

  โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 3/2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ห้อง Ballroom 1
 • 13

  13 สิงหาคม 2562

  ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2/2562 (Tentative)
ดูเพิ่มเติม