นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัท นักวิเคราะห์
บล. เอเซียพลัส รายชื่อ:นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
อีเมล์:nalinrat@asiaplus.co.th
โทรศัพท์:(66)2-680-1228
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:สุพัตรา ศรีสุข
อีเมล์:Suppata@bualuang.co.th
โทรศัพท์:(66)2-618-1343
บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:ณรงค์พันธ์ ลีสหะปัญญา
อีเมล์:narongpand.lisahapanya@clsa.com
โทรศัพท์:(66)2-257-4636
บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:วัฒนา ปัญญาวัฒนากุล
อีเมล์:wattana.punyawattanakul@credit-suisse.com
โทรศัพท์:(66)2-614-6215
บล. ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด รายชื่อ:เอกภพ กุรุวนิช
อีเมล์:aekapop.guruvanich@db.com
โทรศัพท์:(66)2-633-6464
บล. เจพีมอร์แกน (สิงคโปร์) จำกัด รายชื่อ:Ajay Narayan Mirchandani
อีเมล์:ajaynm@bloomberg.net
โทรศัพท์:(65)-6882-2419
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:จักรพงศ์ เชวงศรี
อีเมล์:jakapong.c@kasikornsecurities.com
โทรศัพท์:(66)2-659-3376
บล. เคเคเทรด จำกัด รายชื่อ:เบญจพล สุทธิ์วนิช
อีเมล์:benjaphol@kktrade.co.th
โทรศัพท์:(66)2-680-2935
บล. เมย์แบงก์ กิมเฮง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:สุทธิชัย คุ้มวรชัย
อีเมล์:sutthichai.k@maybank-ke.co.th
โทรศัพท์:(66)2-658-6300
บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด รายชื่อ:พัชริน เกษมอานันทนะ
อีเมล์:patcharinK@ktzmico.com
โทรศัพท์:(66)2-695-5837
บล. โนมูระ (มาเลเซีย) รายชื่อ:June Ng
อีเมล์:june.ng@nomura.com
โทรศัพท์:(60)3-2027-6894
บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
อีเมล์:sirichai@phatrasecurities.com
โทรศัพท์:(66)2-305-9204
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:พชร เย็นไพศาล
อีเมล์:Pacharay@phillip.co.th
โทรศัพท์:(66)2-635-1700 #491
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด รายชื่อ:ศลยา ณ สงขลา
อีเมล์:solaya.na_songkhla@scb.co.th
โทรศัพท์:(66)2-949-1007
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:สุพัณณา สุวรรณเกิด
อีเมล์:supanna.suw@thanachartsec.co.th
โทรศัพท์:(66)2-617-4972
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:อาศิส ภมรานนท์
อีเมล์:arsit@uobkayhian.co.th
โทรศัพท์:(66)2-659-8317
บล. ยูบีเอส รายชื่อ:Simon Powell
อีเมล์:simon.powell@ubs.com
โทรศัพท์:852-2971-7772
บล. มอร์แกน สแตนเลย์ (สิงคโปร์) รายชื่อ:Mayank Maheshwari
อีเมล์:mayankm@bloomberg.net
โทรศัพท์:(65)-6834-6719
บล. เคจีไอ จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:วรนารถ มีถาวร
อีเมล์:voranartm@kgi.co.th
โทรศัพท์:(66)2-658-8856
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:ชัยพัชร ธนวัฒโน
อีเมล์:chaipatt@th.dbsvickers.com
โทรศัพท์:(66)2-657-7827
บล. ซี ไอ เอ็ม บี (ประเทศไทย) จำกัด รายชื่อ:สุวัฒน์ สินสาฎก
อีเมล์:suwat.si@cimb.com
โทรศัพท์:(66)2-657-9228
บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รายชื่อ:มุกดา ห่มม่วง
อีเมล์:mookda.ho@lhsec.co.th
โทรศัพท์:(66)2-352-5152